Pogosta vprašanja (FAQ)

Ali Phoenix program ERP za lesno industrijo omogoča materialno poslovanje?
Phoenix program ERP za lesno industrijo omogoča materialno poslovanje. Zaloga se vodi po FIFO sistemu, vrednoti pa se po nabavnih cenah.

Ali lahko v programu Phoenix neposredno iz delovnih nalogov izdelamo ponudbe?
Iz delovnih nalogov je možno izstaviti več ponudb, če se ponudbo sproti prilagaja strankinim potrebam. Prav tako se lahko neposredno izda račun in ureja materialno skladiščno poslovanje.

Ali Phoenix program ERP za proizvodnjo omogoča materialno poslovanje?
Phoenix program ERP za vodenje proizvodnje omogoča materialno poslovanje. Zaloga se vodi po FIFO sistemu, vrednoti pa se po nabavnih cenah. Omogočeno je tudi sledljivost izdelkov po LOT in serijskih številkah.

Ali lahko v programu Phoenix neposredno iz delovnih nalogov izdelamo ponudbe?
Iz delovnih nalogov je možno izstaviti več ponudb, če se ponudbo sproti prilagaja strankinim potrebam. Prav tako se lahko neposredno izda račun in ureja materialno skladiščno poslovanje.

Ali je optimizacija proizvodnje Phoenix namenjena tudi srednje velikim podjetjem?
Optimizacija proizvodnje Phoenix je namenjena vsem podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo.

Ali lahko v program Phoenix uvozim obstoječe podatke v spletni trgovini?
Program Phoenix omogoča enostaven uvoz in sinhronizacio obstoječih podatkov iz vaših spletnih trgovin.

Kako program Phoenix ažurira cene artiklov v spletno trgovino?
Povezava s spletno trgovino se sproži takoj, ko popravite podatke v šifrantu. Na ta način so cene artiklov v spletnih trgovinah vedno ažurirane.

Ali lahko uporabljam različne valute za različne spletne trgovine?
Vsaka spletna trgovina lahko uporablja svojo valuto.

Ali se naročila s spletnih trgovin sinhronizirajo v program?
Program Phoenix omogoča povezavo spletnih trgovin tako, da združi poslovanje na enem mestu. Spletne trgovine, kot so WooCommerce, eBay in Etsy, se tako sinhronizirajo s programom Phoenix, kar pomeni, da se poenostavi upravljanje različnih prodajnih kanalov. Ker so šifranti in naročila sinhronizirani, je sledenje in upravljanje zaloge zelo preprosto.

Ali programski CRM sistem Phoenix omogoča obveščanje strank?
CRM sistem Phoenix omogoča pošiljanje e-sporočil, tiskanje nalepk in kuvert.

Ali lahko CRM Phoenix uporabljamo v več jezikih?
CRM program Phoenix omogoča vmesnik v slovenskem, angleškem, nemškem, srbskim, hrvaškim in italjanskim jeziku.

Ali Phoenix CRM omogoča pregled na komunikacijo s strankami?
Phoenix CRM vam pomaga pri vašem prodajnem procesu od prvega stika s kupcem do končnega nakupa in follow-up aktivnosti.

Ali lahko Phoenix CRM uporabljamo tudi na Apple MAC računalnikih?
Phoenix CRM sistem je spletna aplikacija dostopna preko vseh naprav. Podprti so ti MAC računalniki.

Ali lahko program Phoenix uporabljam na Applovih računalnikih?
Program Phoenix lahko uporabljate na telefonih (Android in iOS) in na računalnikih Apple (MAC OSX, Windows, Linux).


Pogosta vprašanja za računovodstvo


Katere storitve nudi vaše računovodstvo oziroma računovodski servis?
Storitve računovodstva, ki jih nudi naš računovodski servis so:
 • Glavna knjiga in dnevnik knjiženja;
 • Prijava v sistem DDV;
 • Pregled poslovanja in računovodski izkazi;
 • Davčni obračun oziroma obračun DDV, davčna knjiga in davčne evidence po računovodskih standardih;
 • Vodenje DDV po stroškovnih mestih in vodenje po odbitnem DDV;
 • Knjiga prejetih računov in knjiga izdanih računov;
 • Saldokonti in analitični konti;
 • Vodenje analitičnih evidenc;
 • Kontiranje in knjiženje;
 • Kniženje izdanih računov in knjiženje prejetih računov;
 • Izpis odprtih postavk strank in izpis odprtih postavk dobaviteljev s spremljanjem terjatev in obveznosti;
 • Knjiga osnovnih sredstev, amortizacija, obračun amortizacije in prevrednotenje osnovnih sredstev;
 • Obračun plač, obračun socialnih prispevkov, obračun podjemnih pogodb, obračun avtorskih honorarjev, obračun najemnin, obračun prispevkov za s.p.;
 • Zahtevki za refundacijo;
 • Blagajna in vodenje blagajne;
 • Maloprodaja in vodenje oziroma knjiženje maloprodaje;
 • Potni nalogi;
 • Intrastat;
 • Materialno poslovanje, vodenje skladišča in konsignacija;
 • Obračun obresti;
 • Zaključni račun oziroma izdelava zaključne bilance in medletni obračun oziroma izdelava medletne bilance;
 • Izdelava poročil za banko in priprava dokumentov za banko;
 • Plačilni promet.

Ali nudite tudi računovodsko, davčno in poslovno svetovanje?
Seveda, vaš osebni računovodja vam bo nudil računovodsko in davčno svetovanje, davčne preglede, računovodske analize, optimizacijo stroškov, optimizacijo davčnih obveznosti. Omogočen vam je tudi pregled in analiza poslovanja podjetja ter optimizacija poslovnih procesov. Nudimo tudi pomoč in svetovanje ob ustanovitvi podjetja ali s.p.

Ali vaš računovodski servis Phoenix omogoča tudi brezplačni poslovno računovodski program?
Naš računovodski servis uporablja računovodski program Phoenix in nudi svojim strankam brezplačni računovodski program Phoenix.

Ali vaše računovodstvo oziroma računovodski servis posluje tudi v Ljubljani?
Ljubljana je sedež za računovodski servis Phoenix oziroma računovodstvo Phoenix. Tako je iskalni niz računovodski servis Ljubljana oziroma računovodstvo Ljubljana pogosti iskalni niz na iskalnikih za naše podjetje Phoeniks e-poslovanje.

Ali vaš računovodski servis Phoenix omogoča tudi vnašanje dokumentov oziroma program za mac račnalnike z OSX operacijskim sistemom?
Naš poslovni računovodski program Phoenix je primeren tudi za mac račnalnike z OSX operacijskim sistemom.

Ali računovodski program in računovodstvo Phoenix podpira proizvodnjo?
Naš računovodski servis Phoenix s programom za proizvodnjo nudi optimizacijo v proizvodnji.

Ali vaše računovodstvo omogoča registracijo delovnega časa oziroma registracijo prihodov in odhodov?
Naše računovodstvo za registracijo delovnega časa uporablja registratorje, ki so neposredno povezani z računovodskim programom in beležijo prihode in odhode z dela direktno v kadrovsko evidenco.

Ali vaše računovodstvo oziroma vaš računovodski servis omogoča delo preko spleta?
Naš računovodski servis Phoenix omogoča spletno računovodstvo, saj program Phoenix deluje preko spleta.

Kakšne so cene vaših računovodskih storitev?
Cena storitev našega računovodstva je odvisna od števila dokumentov in drugih poslovnih dogodkov. Cenik za naše računovodstvo je prilagojen vašemu poslovanju.

Ali je vaše računovodstvo poceni?
Naše računovodstvo ni poceni, je pa cenovno ugodno, saj po ugodni ceni dobite naše računovodske storitve in brezplačen računovodski program.

Ali nudite pomoč pri potnih nalogih?
Naš poslovni program ima zelo enostavne potne naloge, ki so neposredno povezani s kadrovsko evidenco.

Ali tudi drugi računovodski servisi uporabljajo vaš računovodski program?
Nekateri drugi računovodski servisi ga uporabljajo, precej podjetij pa ga uporablja za lastno vodenje računovodstva.

Odgovori na splošna vprašanja:
 • Naš poslovno računovodski program Phoenix je prilagojen tudi za mac uporabnike.
 • Z računovodskim programom za mac nudimo računovodstvo Phoenix v Ljubljani.
 • Naše računovodstvo Ljubljana, torej računovodski servis Phoenix Ljubljana nudi brezplačni računovodski program.
 • Vsem strankam računovodskega servisa Phoenix nudimo brezplačni računovodski program.
 • Naš računovodski servis nudi tudi brezplačen računovodski program za proizvodnjo.

Spletna stran uporablja piškotke, da lahko zagotovi najboljšo uporabniško izkušnjo. Več o piškotnih in možnost njihovega upravljanja najdete s klikom nastavitve.