Ustanavljate podjetje ali s.p.?

Pomagamo in svetujemo

Nudimo brezplačen program

Vodimo računovodstvo

Pomagamo vam, da si sami vodite računovodstvo

 • Brezplačna uporaba spletnega programa Phoenix;
 • Osebni računovodja za poslovno in davčno svetovanje;
 • Online izmenjava dokumentacije - brezpapirno poslovanje;
 • Znižanje stroškov - računovodja uporablja že vnešene podatke;
 • Večletne izkušnje na področju računovodstva in svetovanja.
Vsakodnevna priprava bilance
Vsakodnevna priprava bilance
Podjetnik PODJETNIK uporablja računovodski program PHOENIX (registracija delovnega časa, plače, potni nalogi, delovni nalogi, CRM, skladišče, itd.).
Phoenix računovodstvo
Podjetnik POSLOVNO RAČUNOVODSKI PROGRAM podatke avtomatizirano obdeluje in skrbi za komunikacijo med podjetnikom in računovodstvom. Program deluje na računalniku, tablici ali telefonu.
Phoenix računovodstvo
Podjetnik RAČUNOVODJA uporablja vaš računovodski program PHOENIX, da obdeluje in preverja podatke ter svetuje in opravlja potrebne računovodske operacije. Tekoči podatki so vam vedno dostopni.

Phoenix E-poslovanje vam omogoča brezpapirno poslovanje

Phoenix + PODJETNIK

Podjetnik vnaša in ustvarja vse dokumente, ki jih uporablja pri poslovanju – izdane račune, prejete račune, potne naloge, upravlja s skladiščem, s strankami (CRM), izvaža xml plačilne naloge in podobno.

Vnaša jih lahko od kjerkoli in kadarkoli.

Phoenix + RAČUNOVODJA

Računovodja pozorno spremlja podjetnikove dejavnosti – jih preveri, po potrebi popravi ter avtomatično poknjiži.

Ker naši računovodnjo zdaj ostane več časa kot prej, vam lahko za storitev zaračunamo manj.

Za ceno računovodstva tako dobite tudi programsko opremo.
E-poslovanje je sodoben pristop k računovodstvu, ki združuje storitev računovodenja in programsko opremo v neločljivo celoto. To pomeni, da tako stranka, kot računovodstvo, vsak iz svojega pisarniškega kotička, delata in sodelujeta v okviru unificirane programske opreme Phoenix.

Phoeniks e-poslovanje d.o.o. je računovodsko in programersko podjetje, ki je razvilo napreden sistem računovodstva. Zaradi optimizacije poslovnih procesov vam lahko ponudimo visoko kvalitetne računovodske in programske storitve za zelo konkurenčno ceno.

Brezpapirno poslovanje - Trend in nujnost

Brezpapirno poslovanje je sodoben pristop k računovodstvu, ki prinaša mnogo prednosti pred klasičnim ročnim knjiženjem.

Programska oprema Phoenix je umeščena med vas in računovodjo. Klasično poslovanje se je praviloma odvijalo v večih programskih paketih, ali kar v xls tabelah ali celo Wordu. Dokumente, ki jih je podjetnik tako ustvaril je prinesel v računovodstvo, kjer so dokumente ročno poknjižili.

NAŠ NAČIN JE DRUGAČEN. Stranke vse dokumente ustvarjajo v poslovnem programu Phoenix, naš računovodja jih pregleda, po potrebi popravi oz. se o tem uskladi s podjetnikom, program pa potem omogoča avtomatično knjiženje. Postopek je hitrejši, zato cenejši, podjetnik ima nadzor in zgodovino poslovanja oddaljeno le nekaj klikov. Sprotno vnešeni podatki se lahko prikazujejo v statistiki, zato je pregled poslovanja sproten (in ne kvartalen, kot običajno), zato je tudi poslovanje bolj pod nadzorom.

Kopije dokumentov se dodajajo k vnešenim podakom, zato nikoli ne pride do iskanja dokumentacije, izgubljenih dokumentov in podobnega. Vse vaše poslovanje je varno elektronsko shranjeno.

Optimizacija knjiženja - Hitreje in učinkoviteje

Programski paket Phoenix vam omogoča enostavno vnašanje dokumentov (izdani računi, prejeti računi, potni nalogi in podobno), ki jih potem program na podlagi vnaprej določenih pravil (ki so značilna za vaše podjetje) poknjiži. Ta postopek je hiter in zanesljiv, saj izloča možnost človeških napak. Vsak dokument je potrebno vnašati samo enkrat, kar spet manjša možnost napak ter pohitri in poceni računovodske postopke. Odpadejo tudi vse morebitne težave glede neprinašanja dokumentov v računovodstvo, saj je tako poslovanje povsem elektronsko.

Phoenix vam poleg tega zagotavlja instanten vpogled v poslovanje ter neposreden nadzor nad dogajanjem. Morebitne protislovne faktorje pri avtomatskem knjiženju ustrezno pregleda računovodja ter se z vami uskladi glede odprave napake.

Primeri delovanja:
 • vnos prejetih računov avtomatsko generira XML datoteko, za uvoz plačil na spletno banko
 • vnešeni prejeti računi se glede na vnaprejšnje nastavitve avtomatsko poknjižijo, kopija pa je elektronsko shranjena
 • potni nalogi se avtomatično knjižijo in stroški sami dodajo k plači
 • evidenca prihodov na delo avtomatično sešteva ure in nadure ter avtomatično generira plače

Phoenix: Vse v 1 - Naredite vse preko enega programa

Tradicionalna izdelava dokumentov je predvidevala več ločenih programov ali tabel in predlog za izdelavo dokumentov, ki pritičejo poslovanju.

Program Phoenix vam nudi VSE V 1 - to pomeni, da imate v programskem paketu vključene vse module za izdelavo računov, predračunov, avansov, skladišče, potne naloge, CRM...

Te prednosti poslovanje naredijo preglednejše, ga pohitrijo ter poenostavijo računovodsko knjiženje.

Za koga so naše storitve primerne? Za vsakogar!

V našem portfelju imamo tako mikro in majhne podjetnike, kot srednje velika in velika podjetja.

Programsko-računovodske pakete imamo prilagojene za vsakogar, začetne nastavitve programa, pa omogočajo, da vam avtomatika pri uporabi kar najbolj pomaga. Avtomatski procesi delujejo različno za S.P. ali D.O.O., za davčne zavezance ali nezavezance in podobno.

Začetne nastavitve vam naredimo brezplačno.

Podpora - Ne skrbite, smo z vami!

Programska oprema Phoenix je plod dolgoletnega razvoja, ki na takih projektih ni končen. Računovodski in računalniški strokovnjaki vedno skrbijo za razvoj in prilagoditve zakonodaji. Vedno stremijo k optimizaciji procesov in čimboljši uporabniški izkušnji.

Ob podpisu pogodbe za naše storitve vam nudimo brezplačno izobraževanje ter namestitev potrebne programske opreme.

Brezplačno boste prejemali tudi posodobitve programske opreme.

Brezplačno vam pomagamo ustvariti varnostno kopiranje vaših podatkov (online backup ali lokalni backup).


Poslovni program Phoenix + računovodske storitve = ista cena

Od 33 EUR na mesec

Program Phoenix in do 15 dokumentov mesečno.

Tudi do 40% cenejši

Optimizacija poslovanja prinese tudi prihranek pri ceni storitev!
Za natančen izračun cene za vaše potrebe vas naprošamo, da nas kontaktirate, saj vam bomo na ta način lažje ponudili optimalno rešitev in ceno.

Pogosta vprašanja za računovodstvo


Katere storitve nudi vaše računovodstvo oziroma računovodski servis?
Storitve računovodstva, ki jih nudi naš računovodski servis so:
 • Glavna knjiga in dnevnik knjiženja;
 • Prijava v sistem DDV;
 • Pregled poslovanja in računovodski izkazi;
 • Davčni obračun oziroma obračun DDV, davčna knjiga in davčne evidence po računovodskih standardih;
 • Vodenje DDV po stroškovnih mestih in vodenje po odbitnem DDV;
 • Knjiga prejetih računov in knjiga izdanih računov;
 • Saldokonti in analitični konti;
 • Vodenje analitičnih evidenc;
 • Kontiranje in knjiženje;
 • Kniženje izdanih računov in knjiženje prejetih računov;
 • Izpis odprtih postavk strank in izpis odprtih postavk dobaviteljev s spremljanjem terjatev in obveznosti;
 • Knjiga osnovnih sredstev, amortizacija, obračun amortizacije in prevrednotenje osnovnih sredstev;
 • Obračun plač, obračun socialnih prispevkov, obračun podjemnih pogodb, obračun avtorskih honorarjev, obračun najemnin, obračun prispevkov za s.p.;
 • Zahtevki za refundacijo;
 • Blagajna in vodenje blagajne;
 • Maloprodaja in vodenje oziroma knjiženje maloprodaje;
 • Potni nalogi;
 • Intrastat;
 • Materialno poslovanje, vodenje skladišča in konsignacija;
 • Obračun obresti;
 • Zaključni račun oziroma izdelava zaključne bilance in medletni obračun oziroma izdelava medletne bilance;
 • Izdelava poročil za banko in priprava dokumentov za banko;
 • Plačilni promet.

Ali nudite tudi računovodsko, davčno in poslovno svetovanje?
Seveda, vaš osebni računovodja vam bo nudil računovodsko in davčno svetovanje, davčne preglede, računovodske analize, optimizacijo stroškov, optimizacijo davčnih obveznosti. Omogočen vam je tudi pregled in analiza poslovanja podjetja ter optimizacija poslovnih procesov. Nudimo tudi pomoč in svetovanje ob ustanovitvi podjetja ali s.p.

Ali vaš računovodski servis Phoenix omogoča tudi brezplačni poslovno računovodski program?
Naš računovodski servis uporablja računovodski program Phoenix in nudi svojim strankam brezplačni računovodski program Phoenix.

Ali vaše računovodstvo oziroma računovodski servis posluje tudi v Ljubljani?
Ljubljana je sedež za računovodski servis Phoenix oziroma računovodstvo Phoenix. Tako je iskalni niz računovodski servis Ljubljana oziroma računovodstvo Ljubljana pogosti iskalni niz na iskalnikih za naše podjetje Phoeniks e-poslovanje.

Ali vaš računovodski servis Phoenix omogoča tudi vnašanje dokumentov oziroma program za mac račnalnike z OSX operacijskim sistemom?
Naš poslovni računovodski program Phoenix je primeren tudi za mac račnalnike z OSX operacijskim sistemom.

Ali računovodski program in računovodstvo Phoenix podpira proizvodnjo?
Naš računovodski servis Phoenix s programom za proizvodnjo nudi optimizacijo v proizvodnji.

Ali vaše računovodstvo omogoča registracijo delovnega časa oziroma registracijo prihodov in odhodov?
Naše računovodstvo za registracijo delovnega časa uporablja registratorje, ki so neposredno povezani z računovodskim programom in beležijo prihode in odhode z dela direktno v kadrovsko evidenco.

Ali vaše računovodstvo oziroma vaš računovodski servis omogoča delo preko spleta?
Naš računovodski servis Phoenix omogoča spletno računovodstvo, saj program Phoenix deluje preko spleta.

Kakšne so cene vaših računovodskih storitev?
Cena storitev našega računovodstva je odvisna od števila dokumentov in drugih poslovnih dogodkov. Cenik za naše računovodstvo je prilagojen vašemu poslovanju.

Ali je vaše računovodstvo poceni?
Naše računovodstvo ni poceni, je pa cenovno ugodno, saj po ugodni ceni dobite naše računovodske storitve in brezplačen računovodski program.

Ali nudite pomoč pri potnih nalogih?
Naš poslovni program ima zelo enostavne potne naloge, ki so neposredno povezani s kadrovsko evidenco.

Ali tudi drugi računovodski servisi uporabljajo vaš računovodski program?
Nekateri drugi računovodski servisi ga uporabljajo, precej podjetij pa ga uporablja za lastno vodenje računovodstva.

Odgovori na splošna vprašanja:
 • Naš poslovno računovodski program Phoenix je prilagojen tudi za mac uporabnike.
 • Z računovodskim programom za mac nudimo računovodstvo Phoenix v Ljubljani.
 • Naše računovodstvo Ljubljana, torej računovodski servis Phoenix Ljubljana nudi brezplačni računovodski program.
 • Vsem strankam računovodskega servisa Phoenix nudimo brezplačni računovodski program.
 • Naš računovodski servis nudi tudi brezplačen računovodski program za proizvodnjo.

Spletna stran uporablja piškotke, da lahko zagotovi najboljšo uporabniško izkušnjo. Več o piškotnih in možnost njihovega upravljanja najdete s klikom nastavitve.