Evidenca delovnega časa po novem

12.10.2023
(Računovodstvo)


Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je potrebno evidence s področja dela urediti najkasneje do dne 20. 11. 2023.

Ureditev evidenc  o izrabi delovnega časa

Bistvene novosti na področju evidentiranja delovnega časa zajemajo:

 • Evidenco o izrabi delovnega časa je obvezno voditi za vse zaposlene osebe, tudi za vse osebe, ki so pri delodajalcu na usposabljanju  in za vse osebe, ki delo opravljajo na drugi pravni podlagi.
 • Dopolnjuje se obseg podatkov, ki se morajo vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa:
      - čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
      - izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
      - opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. 
 • Nova obveznost delodajalca, da delavca pisno obvesti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne ter pravica delavca, da od delodajalca enkrat tedensko zahteva, da ga pisno seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa.
 • Obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega časa in da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco.
 • Določene so spremembe glede prekrškov v zvezi z vodenjem evidenc ter nova določba glede prekrškov v zvezi z elektronskim načinom vodenja evidenc o izrabi delovnega časa (6. in 7. člen ZEPDSV-A).

 

 


Spletna stran uporablja piškotke, da lahko zagotovi najboljšo uporabniško izkušnjo. Več o piškotnih in možnost njihovega upravljanja najdete s klikom nastavitve.