Solidarnostni prispevek je preklican

25.10.2023
(Računovodstvo)


Solidarnostna delovna sobota in prispevek sta dva ukrepa, s katerima bo vlada poskušala financirati dolgoročno obnovo infrastrukture, ki je bila uničena v avgustovskih poplavah.

Solidarnostni prispevek je preklican!

Obvezni solidarnostni prispevek

Solidarnostni prispevek je preklican!

Obvezni solidarnostni prispevek bodo v letih 2023 in 2024 dolžne plačati:

  • fizične osebe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, rezidenti Republike Slovenije in zavezanci za dohodnino za leto 2023 oziroma 2024.
  • pravne osebe, ki so zavezanci v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, za leto 2023 oziroma 2024, razen zavezancev, ki so po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, opredeljeni kot zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
  • prispevka ne plačajo fizične osebe, katerih skupna osnova za obračun obveznega solidarnostnega prispevka, ne presega 35 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 2023 oziroma za leto 2024.

Koliko znaša obvezen solidarnostni prispevek

Obvezen solidarnostni prispevek znaša 0,3% za dohodke fizičnih oseb se odmeri od:

  • vsote bruto dohodkov fizične osebe, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, vštevajo v letno davčno osnovo za leto 2023 oziroma 2024, zmanjšanih za davčno priznane stroške, razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo, z izjemo plačila za poslovno uspešnost;
  • vsote bruto dohodkov fizične osebe, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ne vštevajo v letno davčno osnovo in so prejeti oziroma doseženi v letu 2023 oziroma 2024, zmanjšanih za davčno priznane stroške, razen dohodkov iz dejavnosti, dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo.

Obvezen solidarnostni prispevek znaša 0,8% za dohodke pravnih oseb (oz. od dejavnosti) se odmeri od:

  • dohodkov iz dejavnosti, kjer je davčna osnova dohodek iz dejavnosti pred zmanjšanjem za pokrivanje izgub in olajšave za leto 2023 oziroma 2024;
  • davčne osnove po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, pred zmanjšanjem za pokrivanje izgub in olajšave za leto 2023 oziroma 2024 oziroma za davčno obdobje, ki se začne v letu 2023 oziroma 2024.

Zmanjšanje plačila solidarnostnega prispevka z izvedbo delovne solidarnostne sobote

Obvezni solidarnostni prispevek se za posamezno leto zmanjša za obračunan prispevek delavca oziroma delodajalca, ki je bil vplačan na račun solidarnostne delovne sobote, vendar največ do višine obveznega solidarnostnega prispevka.

 


Spletna stran uporablja piškotke, da lahko zagotovi najboljšo uporabniško izkušnjo. Več o piškotnih in možnost njihovega upravljanja najdete s klikom nastavitve.