Solidarnostne delovne sobote so preklicane

13.10.2023
(Računovodstvo)


Zakon v 101. členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) uvaja solidarnostne delovne sobote in izračun prispevka iz tega naslova.

Delodajalec lahko tako določi eno soboto v letu 2023 in eno soboto v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto. Za delo na solidarnostno delovno soboto se delodajalec in delavec odpovesta svojemu zaslužku – delavec svoji neto plači, delodajalec pa prispeva v enakem znesku. Kot solidarnostna delovna sobota se šteje tudi kak drug dan, če je delovni proces pri delodajalcu oblikovan tako, da redno delo poteka tudi v soboto. 

Delodajalec izračuna prispevke za Sklad za obnovo Slovenije in jih predloži Finančni upravi Republike Slovenije v mesecu po organizirani solidarnostni delovni soboti. Prispevke plača v desetih dneh na vplačilni podračun države.
Stroški prevoza, malica in druga povračila stroškov delojemalcu se ne vplačajo v Sklad. Sobotna plača se vključi v mesečno bruto plačo, evidentira pa se v evidenci delovnega časa. Pri obračunu plače se ne šteje kot nadurno delo.

 

 

Spletna stran uporablja piškotke, da lahko zagotovi najboljšo uporabniško izkušnjo. Več o piškotnih in možnost njihovega upravljanja najdete s klikom nastavitve.