Razlika med navadnim in normiranim s.p.

03.11.2023
(Računovodstvo)


Pri odpiranju s.p nas pogosto zmede izraz “normirani” s.p. in kdaj se nam ga splača odpreti bolj kot navadni s.p.?

Pravno—formalna oblika ''navadnega'' in ''normiranega" s.p. je enaka. Registracija podjetja je enostavna in za odprtje podjetja ni potreben ustanovni/osnovni kapital. 

Največjo razliko med navadnim in normiranim s.p. predstavlja ugotavljanje davčne osnove.  

  • Davčna osnova za navadni s.p. je dobiček, pri katerem se priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu. 
  • Pri ugotavljanju davčne osnove za normirani s.p. pa se upoštevajo davčno priznani prihodki in normirani odhodki po pavšalu.

Za ugotavljanje davčne osnove na podlagi po normiranih odhodkih se lahko odloči le zavezanec, ki v davčnem letu pred tem letom ni presegel letnega praga prometa 50.000 evrov ali 100.000 evrov, če vsaj 9 mesecev v letu neprekinjeno zaposluje 1 osebo za polni delovni čas (oziroma je zavezanec sam zavarovan na podlagi samozaposlitve najmanj neprekinjeno 9 mesecev za polni delovni čas).

  • Davčna stopnja se pri navadnem s.p. obračuna na podlagi določene lestvice za odmero dohodnine in olajšave (5 stopenjska lestvica od 16 % do 50 %). 
  • Pri normiranem s.p. pa se dohodnina od dohodka iz dejavnosti izračuna po 20 % stopnji (če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova do 50.000 EUR).

 

Kdaj se odločiti za navadni s.p.?
Kadar pričakujemo majhne letne prihodke ali majhno razliko med prihodki in odhodki. V primeru majhnih prihodkov, dohodnine ne bomo plačali, medtem ko bo normiranec le-to vseeno plačal. V primeru, da prihodki naraščajo, nam morajo naraščati tudi stroški – manjša kot je razlika med njima, manj dohodnine bomo plačali državi. V primeru, da predvidevamo, da bo stroškov malo in da bomo imeli razliko večjo od 15.000€ lahko začnemo razmišljati o normiranem s.p. Navadni s.p. se najbolj splača gostincem, trgovcem in storitvenim dejavnostim, ki za poslovanje potrebujejo robo, material ali druge potrebščine. V takšnih panogah lahko pričakujemo, da bodo letni odhodki naraščali z naraščanjem prihodkov.

 

Kdaj se odločiti za normirani s.p.?
Normirani s.p. je prava odločitev v primeru, ko predvidevamo, da bo prihodkov veliko, hkrati pa ne pričakujemo veliko odhodkov. Normirani s.p. je danes odlična izbira za samostojne ponudnike računalniških, digitalnih storitev in svetovalnih storitev, ker si z izvajanjem storitev ne proizvajamo nobenih stroškov (če upoštevamo, da posel vodimo od doma z računalnikom, ki si ga že lastimo). 

 

Potreba po najemu računovodstva
V obeh primerih (navadni in normirani s.p.) računovodstva zakonsko ni potrebno imeti, je pa zelo priporočljivo v primeru navadnega s.p., saj je potrebno oddajati letna poročila ter pojasnila o poslovnem izidu. Normiranemu s.p. ni treba voditi poslovnih knjig in sestaviti letnega poročila. Vodi se le evidenca izdanih računov in osnovnih sredstev. Za vsako poslovno leto pa je treba, v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta, priglasiti Obračun davka od dohodkov pravnih oseb.


Spletna stran uporablja piškotke, da lahko zagotovi najboljšo uporabniško izkušnjo. Več o piškotnih in možnost njihovega upravljanja najdete s klikom nastavitve.