PODJETNIK uporablja računovodski program PHOENIX (registracija delovnega časa, plače, potni nalogi, delovni nalogi, CRM, skladišče, itd.).

POSLOVNO RAČUNOVODSKI PROGRAM podatke avtomatizirano obdeluje in skrbi za komunikacijo med podjetnikom in računovodstvom. Program deluje na računalniku, tablici ali telefonu.

RAČUNOVODJA uporablja vaš računovodski program PHOENIX, da obdeluje in preverja podatke ter svetuje in opravlja potrebne računovodske operacije. Tekoči podatki so vam vedno dostopni.

Računovodstvo Phoenix e-poslovanje, nudi svojim strankam brezplačno uporabno poslovnega in računovodskega programa.

Stranke vnašajo podatke in skenirane dokumente, računovodski servis, ki dostopa do vaših računovodskih podatkov, pa le te uredi, preveri in jih obdela.

Naše stranke so s takim načinom prešle v brezpapirno poslovanje in brezpapirno računovodstvo.

Program Phoenix je prilagojen različnim dejavnostim.

Tako podpiramo proizvodno dejavnost z delovnimi nalogi, registracijo delovnega časa neposredno v kadrovsko evidenco in vmesnik za plače. Vodenje skladišča in podporo Cipherlab prenosnim terminalom za inventure, prevzeme in izdaje.