Zapiranje odprtih postavk

Zapiranje saldakontov v glavni knjigi

V poslovno računovodskem programu Phoenix smo nadgradili avtomatsko zapiranje odprtih postavk, ki so zaradi nepopolnih plačil strank ali dobaviteljem ostale odprte.

Avtomatika predlaga postavke, ki se navzkrižno zapirajo in predlaga temeljnico za vnos v glavno knjigo.

Poslovno računovodski program Phoenix tako še dodatno olajša usklajevanje pregledov odprtih postavk.