Optimizacija knjiženja

Hitreje in učinkoviteje

Programski paket Phoenix vam omogoča enostavno vnašanje dokumentov (izdani računi, prejeti računi, potni nalogi in podobno), ki jih potem program na podlagi vnaprej določenih pravil (ki so značilna za vaše podjetje) poknjiži. Ta postopek je hiter in zanesljiv, saj izloča možnost človeških napak. Vsak dokument je potrebno vnašati samo enkrat, kar spet manjša možnost napak ter pohitri in poceni računovodske postopke. Odpadejo tudi vse morebitne težave glede neprinašanja dokumentov v računovodstvo, saj je tako poslovanje povsem elektronsko.

Phoenix vam poleg tega zagotavlja instanten vpogled v poslovanje ter neposreden nadzor nad dogajanjem. Morebitne protislovne faktorje pri avtomatskem knjiženju ustrezno pregleda računovodja ter se z vami uskladi glede odprave napake.

Primeri delovanja:

  • vnos prejetih računov avtomatsko generira XML datoteko, za uvoz plačil na spletno banko
  • vnešeni prejeti računi se glede na vnaprejšnje nastavitve avtomatsko poknjižijo, kopija pa je elektronsko shranjena
  • potni nalogi se avtomatično knjižijo in stroški sami dodajo k plači
  • evidenca prihodov na delo avtomatično sešteva ure in nadure ter avtomatično generira plače