Računovodske storitve + programska oprema Phoenix = princip E-poslovanja

Phoenix + PODJETNIK

Podjetnik vnaša in ustvarja vse dokumente, ki jih uporablja pri poslovanju – izdane račune, prejete račune, potne naloge, upravlja s skladiščem, s strankami (CRM), izvaža xml plačilne naloge in podobno.

Vnaša jih lahko od kjerkoli in kadarkoli.

Phoenix + RAČUNOVODJA

Računovodja pozorno spremlja podjetnikove dejavnosti – jih preveri, po potrebi popravi ter avtomatično poknjiži.

Ker naši računovodnjo zdaj ostane več časa kot prej, vam lahko za storitev zaračunamo manj.

Za ceno računovodstva tako dobite tudi programsko opremo.

E-poslovanje je sodoben pristop k računovodstvu, ki združuje storitev računovodenja in programsko opremo v neločljivo  celoto. To pomeni, da tako stranka, kot računovodstvo, vsak iz svojega pisarniškega kotička, delata in sodelujeta v okviru unificirane programske opreme Phoenix.

Phoenix e-poslovanje d.o.o. je računovodsko in programersko podjetje, ki je razvilo napreden sistem računovodstva. Zaradi optimizacije poslovnih procesov vam lahko ponudimo visoko kvalitetne računovodske in programske storitve za zelo konkurenčno ceno.