Število delovnih dni za leto 2017 (40-urni delovni teden)

Mesec

Delovniki

Prazniki

Skupaj

Skupaj ur

januar

21

1

22

176

februar

19

1

20

160

marec

23

0

23

184

april

18

2

20

160

maj

21

2

23

184

junij

22

0

22

176

julij

21

0

21

168

avgust

22

1

23

184

september

21

0

21

168

oktober

21

1

22

176

november

21

1

22

176

december

19

2

21

168

Skupaj

249

11

260

2080