Phoenix - Moduli

Vse v 1

Phoenix je celovita programska oprema, primerna za vse vrste podjetniških idej, že v svoji osnovni konfiguraciji namreč nudi zelo veliko modulov. Nič več skakanja s programa v program, iz tabele v tabelo in podobno…

Vsak uporabnik Phoenixa ima na voljo vse klasične module razen specializiranih, brez doplačil in skritih cen. V primeru, da nekaterih modulov ne potrebujete, jih je mogoče enostavno odstraniti/skriti.

Podrobnosti navajamo na spodnjem seznamu.

IZDANI
RAČUNI
PREDRAČUNI
DOBROPISI
AVANSI
PONAVLJAJOČI
NAROČILA
SKLADIŠČE
STANJE ZALOGE
IZDAJNICE
PREVZEMI
REVERZI
INVENTURA
PREVZEMNI CENIK
SPLOŠNO
POTNI NALOGI
BLAGAJNA
KADRI
MALOPRODAJA
RAČUNI
BLAG. DNEVNIK
POROČ. PO ARTIKLIH
POROČ. PO N. PLAČILA
PREJETO
PREJETI RAČUNI
ODPRTI PREJETI RAČ.
ODPRTI IZDANI RAČ.
PRIPRAVA
DOKUMENTI
SEZNAM IOP
SEZ. OPOMINOV
SEZ. KOMPENZACIJ
POROČILA
PRIHODKI IN RVC
RAČUNI IN DOBROPISI
PO ARTIKLIH
PO DOBAVITELJIH
RVC
INTRASTAT
STRANKE
STALNE
CRM
IZDELKI IN STORITVE
ŠIFRANT
CENIK
NORMATIVI
KADRI
KADRI
PLAČE
KNJIŽENJE
PRIPRAVI IN KNJIŽI
KNJIŽENE TEMELJNICE
PRIPRAVI ZAČASNE
ZAŠASNE TEMELJNICE
IZPISI
OSNOVNA SR.
OSNOVNA SREDSTVA
CRM
STRANKE
STATISTIKA
DELOVNI NALOGI
SEZNAM
POROČILA
PROIZVODNJA
UPRAVLJANJE
PREJETI RAČUNI
OBRAČUN
REZERVNI SKLAD
ENOTE
OSEBE
STAVBE
ZAČETNE
UPORABNIKI
NASTAVITVE PODJETJA
BANČNI RAČUNI
OBLIKOVANJE IZPISA
POSLOVANJE
DEJAVNOST PODJETJA
IZPOSTAVE
STROŠKOVNA MESTA
SERVIS
ARHIVIRANJE
REGENERACIJA SKL.
GENERACIJA EAN
PREHOD MED LETI
POČISTI ŠIFRANT
ADMINISTRACIJA
UVOZI
SPLOŠNE
PREGLED VALUT
VREDNOST VALUT
DRŽAVE
INTRASTAT POSLI