Poslovno računovodski program Phoenix – pošiljanje računov na FURS

Phoenix poslovno računovodski program za MAC

Doslej  so imeli uporabniki davčnih blagajn možnost, da so na FURS pošiljali le račune, ki so bili plačani z gotovino ali karticami.

Sprememba pravilnika FURS nalaga davčnim blagajnam, da bodmo morale pošiljati na FURS tudi tiste račune, ki bodo plačani negotovinsko.

Pri poslovno računovodskem programu Phoenix smo davčne blagajne nadgradili, da bodmo na FURS odslej pošiljali vse račune, ki bodo izstavljeni z davčnimi blagajnami.

Fakturiranje pri izpostavah, kjer davčno potrjevanje računov ni vklopljeno bo ostalo nespremenjeno.