Poročanje o embalaži

Poročanje o embalaži

V Sloveniji je z letošnjim letom začelo veljati obvezno poročanje o embalaži.

Poročati morajo vsi, ki pri opravljanju svoje dejavnosti na trg dajo izdelek v kakršnikoli embalaži.

Ročno poročanje je skoraj nemogoče, zato smo v poslovno računovodskem programu Phoenix naredili vmesnik, kjer poročilo program Phoenix pripravi avtomatično.

Pri vseh izdelkih, za katere je potrebno poročanje je v šifrant potrebno vnesti podatke o embalaži. Iz teh podatkov naš računovodski program Phoenix pripravi poročilo, ki ga oddate na ARSO.

V primeru težav vam bodo računovodje našega računovodskega servisa z veseljem pomagali.