P1 Plus 2018 – subvencije obrestne mere, na voljo 79,2 mio EUR

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad razpisuje P1 plus 2018 za MLADI in MSP5+. Produkt v sodelovanju s poslovnimi bankami nudi subvencionirane obrestne mere.

Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Dodatne ugodnosti garancije SPSa, ki jih ne smete prezreti

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno – garancijskih linij prilagojena glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja. 6 mesečni EURIBOR znaša:
  •   + 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov,
  •   + 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov
  •   + 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre G

Z izdajo garancije se še:

  •   poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
  •   zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR,
  •   zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  •   zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
  •   zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,
  •   strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava.

Vir: Podjetniški sklad