Phoenix - Računovodski servisi

Phoenix računovodski modul vsebuje glavno knjigo, začasno glavno knjigo (namenjena tudi avtomatskemu knjiženju), izpise, osnovna sredstva, plače in druge prejemke, nastavitve kontnih načrtov, preverjanje knjižb, stroškovna mesta in ostale elemente računovodskih programov.

Uporabnik lahko direktno iz Phoenixa izstavlja račune in dodaja druge dokumente. Računovodja te dokumente vidi in jih po preverbi avtomatsko poknjiži.

Program vse potrebne dokumente avtomatsko pošlje na FURS, kjer jih uporabnik ali pooblaščenec je podpiše in odda. Prav tako se le s klikom pripravljajo podatki za oddajo na Ajpes in ZZZS. Avtomatsko se generirajo tudi XML datoteke za uvoz v spletne banke, možno pa je tudi natisniti virmane.

Phoenix iz spletnih mest stalno posodablja podatke potrebne za izračun plač, dohodnine in podobno