Računovodstvo Phoenix – omogočamo vam popolno sinergijo med računovodjem in programsko opremo.

Čas je za brezpapirno poslovanje, ki ga omogoča Računovodstvo Phoenix. Naš princip poslovanja temelji na spletni tehnologijah in programski avtomatiki.

Tiskarstvo

Poslovno računovodski program Phoenix omogoča optimizacijo v proizvodnji

Poslovni računovodski program Phoenix omogoča optimizacijo v proizvodnji. Omogočamo beleženje prisotnosti, neposredno v modul za plače. Dodatno omogočamo beleženje vseh del direktno v delovne naloge, tako da je pregled nad stroški dela ...

Bolniške liste bodo ukinili

Pomembna in dobrodošla novost tako za zaposlene, delodajalce in računovodje. ZZZS bo pripravil rešitev e-BOL, ki bo pravzaprav elektronski bolniški list. Podatke o bolniški odsotnosti bo elektronsko na voljo v sistemu e-Vem, dobil pa ...

FURS

FURS – Novi REK obrazci

Sporočamo vam, da so v programu Phoenix REK obrazci že popravljeni. FURS je v letu 2018 na obrazcih REK uvedel spremembe na področju dodatnega poročanja v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino. Prav tako je sprememba pri ...

FURS

FURS po novem pristojen za sankcioniranje zaradi neizplačila plač

Poleg Inšpektorata RS za delo, je sedaj za nadzor in sankcioniranje neizplačevanja plač pristojen tudi FURS. FURS je od 1. 1. 2018 pristojen, da v okviru davčnega nadzora uvede postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, pri katerih ...

Dodajanje prejetih računov

Dragi uporabniki poslovno računovodskega programa Phoenix, z veseljem vam sporočamo, da smo dodelali nov vmesnik za vnašanje prejetih računov, ki vam bo olajšal vnos le teh, predvsem če boste račune prejeli v elektronski obliki. Pod ...

FURS

FURS podaljšuje rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanje v najem

Najemodajalci, ki so do zdaj morali napovedi oddati do 15. januarja, imajo sedaj rok za oddajo podaljšan do 28. februarja. Spremembo uvaja nedavno sprejeti Zakon o davčnem postopku (ZdavP-2i).