Dodajanje statusov poslovnim in računovodskim dokumentom

V poslovno računovodski program Phoenix smo dodali možnost določanja statusov. Statusi so v vseh dokumentih.

Računovodski program Phoenix seznam dokumentov

Dokumenti, ki jim lahko določamo statuse so: računi, predračuni, dobropisi, avansi, prejeta naročila, izdana naročila, prejeti računi, dobavnice in prevzemnice.

Statuse določamo tudi v računovodskem delu programa Phoenix, kjer odprte postavke in ostale zapise lahko po statusih tudi razporejamo in iščemo.

Statuse lahko sami dodajamo in spreminjamo. Statusom lahko dodamo ikono in jim določimo barvo. Vsak dokument ima lahko več statusov, in tudi celoten arhiv sprememb.

Računovodski program Phoenix nastavitve statusov

Računovodski program Phoenix je s tem pridobil možnost večnivojskega preverjanja dokumentov in avtorizacijo plačil.