Osebni/poslovni TRR za s.p. s 1.7.2018

FURS

Vsi s.p. morajo imeti od 1.7.2018 na portalu Ajpes objavljene svoje transakcijske (TRR) račune.

Kdor ima že zdaj odprta dva računa – enega za s.p. in enega za osebne potrebe, s tem ne bo imel težav, saj je poslovni račun, ki je odprt za s.p. ustrezno označen (oznaka T), da je lahko javno objavljen.

Težava je za s.p.-je, ki uporabljajo isti račun tako za osebne potrebe, kot za s.p. – račun, ki je bil namreč odprt za osebne potrebe (oznaka A), ne sme biti javno objavljen, FURS pa želi, da so objavljeni poslovni računi (oznaka T) vseh poslovnih subjektov.

Zadevo lahko ustrezno uredite na svoji banki, saj je v nasprotnem primeru možna globa – z globo od 500 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 192. Člena tega zakona (4.odstavek 310.člena ZPlaSSIED).

Vir